Rut - avdrag

Hushållsnära tjänster med RUT

 

Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdraget när du anlitar oss på Giovanni Flytt & Städ. Det innebär att kostanden sänks med 50 procent då städning och flytt-tjänster ingår i hushållsnära tjänster.

Värt att notera är att vi måste utföra arbetet i eller i anslutning till köparen eller dennes föräldrars bostad/fritidshus för att det ska bli en skattelättnad. Företaget måste också ha F-skattsedel. I dag uppgår den maximala skattereduktionen till 25 000 kronor per person och år – personer som fyllt 65 år har dock rätt till skattereduktion upp till 50 000 kronor per person och år.

 

 

 

© Copyright 2016. All Rights Reserved.